هلالی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۴۹/۰۱۳
پدید آورندگان : بدرالدین هلالی جغتایی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان