انوری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۴۹/۰۷۵
پدید آورندگان : علی‌بن محمد انوری (نامعلوم)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان