کلیات سعدی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۶۵/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح‌بن عبدالله سعدی (مؤلف و شاعر)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۲۵۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی تیره
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :