حدیقةالحقیقه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۷۹/۰۰۱
موضوع اثر : ادبیات ( شعر عرفانی ) قرن 6
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :