دیوان سعیدای یزدی

نظر شما:

سعیدای نقش بند که دراصفهان می زیسته است. دارای رباعیات وغزلیات وچندقطعه است به ترتیب حروف تهجی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۸۹/۰۰۰
پدید آورندگان : (نقش‌بند) سعیدای یزدی (نامعلوم)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی روشن
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ماشینی فرنگی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :