دیوان عرفی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۹۰/۰۰۰
پدید آورندگان : جمال‌الدین محمد عرفی شیرازی (نامعلوم) بیوک بن نظر علی (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
تاریخ خلق : صفر ۱۰۲۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی تیره
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه