العین (کتاب)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۴۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدعلی کهپائی (خطاط)
موضوع اثر : زبان عربی- صرف و نحو
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :