گلشن خیال صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۴۲/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدعلی (واحد) قمی (شاعر) حبیب الله بن عبدالله اصفهانی (کاتب)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر عرفانی فارسی )
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان