مظهرالاثار

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۶۳/۰۰۱
موضوع اثر : شعر فارسی- قرن ‎۱۰ق
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :