اشعاری از ضمیری اصفهانی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۹۰/۰۰۳
موضوع اثر : شعر فارسی- قرن ‎۱۰ق
رنگ : نخودی
برچسب‌ها :