شعر از محمدصوفی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۶۷/۰۱۵
موضوع اثر : شعر فارسی- قرن ‎۱۰ق
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :