دیوان طلبی آملی صفویه

نظر شما:

شعر فارسی -- قرن ‎۱۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۹۳/۰۰۰
پدید آورندگان : طالب آملی (نامعلوم) حسین بن رستم دریاباری (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
تاریخ خلق : ۱۰۶۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان