منشات صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۰۳/۰۱۴
پدید آورندگان : نصیرالدین‌بن مسعود-‎۱۰۳۰ق. نصیرای همدانی (نامعلوم) جنوبی اردبیلی (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات( نثرفارسی)
تاریخ خلق : ۱۱۰۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : منشآت, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان