دیوان ساغر شیرازی پهلوی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۰۸/۰۰۰
پدید آورندگان : میرزا محمد علی ساغر شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان