مفرده نافع صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۱۷/۰۰۳
پدید آورندگان : طاهربن عرب حافظ اصفهانی (مؤلف و قاری قرآن) احمدبن فتح‌الله تمیمی (خطاط)
موضوع اثر : قرآن- قرائت- قاریان
تاریخ خلق : ۹۸۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان