الأدویة القلبیة (احکام الأدویة القلبیة) صفویه

نظر شما:

این رساله که آمیزه‌ای از طب و فلسفه و روان‌شناسی است در حدود سال ۴۰۵ق در همدان و به درخواست ابوالحسین علی بن حسین بن حسنی در دو بخش نگاشته شده است. در بخش نخست، مسائل نظری مربوط به فیزیولوژی، وظایف، بیماری‌های قلب و نیز تأثیر هیجانات عاطفی (مانند شادی و اندوه، تنهایی و ترس، خشم و نفرت) بر فعّالیت قلب انسان عرضه شده است و در بخش دوّم به توصیف داروهای ساده و مرکّب که برای تنظیم فعّالیت قلب سودمندند و به ترتیب حروف الفبا مرتّب شده¬اند پرداخته شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۱۸/۰۰۵
پدید آورندگان : ابن سینا، حسین بن عبدالله (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۸۴۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مقابله, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان