تجوید صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۱۸/۰۰۳
پدید آورندگان : یارمحمدبن خدای داد سمرقندی (مؤلف)
موضوع اثر : قرآن- تجوید
تاریخ خلق : ۱۱۴۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان