نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۴۵/۰۴۸
پدید آورندگان : عبدالله قطب بن محیی (عارف و نویسنده) محمدشاه قاضی (خطاط)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی- قرن ‎۱۱ق
تاریخ خلق : ۱۰۴۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان