دیباچه شرح دیوان انوری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۴۵/۰۵۲
پدید آورندگان : محمدشاه قاضی (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی)
تاریخ خلق : ۱۰۴۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان