آداب عباسی(تبریزی) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۸۰/۰۰۰
پدید آورندگان : صدرالدین محمد تبریزی (مؤلف)
موضوع اثر : دعا و نماز
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان