دیوان کاتبی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۷۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن عبدالله کاتبی ترشیزی (شاعر) محمد بن محمد بقال (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 9
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، روغنی ( لاکی )،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان