گزیده اشعارست از نظام استرآبادی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۱۷
پدید آورندگان : نظام الدین بن حسین استرآبادی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 10
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان