گزیده اشعارست از عراقی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۳۴
پدید آورندگان : فخرالدین عراقی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات (شعر فارسی ) قرن 8
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان