گزیده اشعارست از رشید وطواط صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۸۰
پدید آورندگان : رشیدالدین وطواط (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 6
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان