شرح حدیث ستفرق امتی (ف) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۸۵/۰۰۱
پدید آورندگان : غزالی، محمد بن محمد (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث خاص (ستفرق امتی)
تاریخ خلق : ۱۰۱۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق, حدیث
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان