لترصیف فی التصریف صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۷۳/۰۰۰
پدید آورندگان : ابن‌عیسی (مؤلف) ابراهیم‌بن سلیمان (خطاط)
موضوع اثر : زبان عربی - صرف
تاریخ خلق : ۱۰۹۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان