الدروع‌الواقیة من الاخطار فیما یعمل مثله فی ایام کل شهر علی‌التکرار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۷۸/۰۰۰
پدید آورندگان : ابن طاووس، علی بن موسی (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ, دعاها
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان