خطوط ناخنی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۰۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدرضا (خوشنویس) خان‌لر ابن ایرج‌قاجار (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : حاشیه سبز، آبی فیروزه‌ای، کرم و کاغذ متن سفید
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان