پندنامه لقمان حکیم جهت فرزند [مرقع] صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۱۱/۰۰۰
پدید آورندگان : میر عماد حسنی (خوشنویس)
موضوع اثر : اندرزهای لقمان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : متن و حاشیه، چرم میشن معرق،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مرقع, صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان