خوشنویسی [مرقع]: ‎۶ [شش] سطر خط نستعلیق عالی دودانگ صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۳/۰۱۷
پدید آورندگان : میرعماد (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : حاشیه صورتی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، سوخت با طرح ترنج و سر ترنج، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق, دانگ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان