تفسیر شاهی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوالفتح بن مخدوم جرجانی (مولف)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه/ احکام و قوانین
تاریخ خلق : ۱۰۷۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن، رویه کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان