ثمرات‌الاوراق و تسلیةالعشاق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : اسمعیل‌بن محمد سمنانی (کاتب) تقی الدین بن علی ابن حجه (مؤلف)
موضوع اثر : مجموعه‌ لطیفه‌های عربی
تاریخ خلق : ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی نخودی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی نخودی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان