الشفاء بتعریف حقوق‌المصطفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف قاضی ابوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض یحصبی سبتی اندلسی مالکی (۴۹۶ - ۵۴۴)، نسخ عمر رفعتی از ۱۱ شعبان ۱۲۳۶ تا شعبان ۱۲۳۷، سرلوح و جدول دو صفحه نخست به زر، عنوان و نشان و جدول شنگرف، مهر مربع شکل ناخوانا، بر کاغذ آهارمهره ی فرنگی در ۲۲۵ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن مشکی با جدول زر ضربی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۶۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عمر رفعتی (کاتب) عیاض بن موسی (مؤلف)
موضوع اثر : پیامبر اسلام
تاریخ خلق : از ۱۱ شعبان ۱۲۳۶ قمری (قرن ۱۳) تا شعبان ۱۲۳۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، مجدول ، ضربی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان