دمیةالقصر و عصرة اهل‌العصر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۶۳/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین‌بن محسن اصفهانی (کاتب) ابوالحسن علی بن حسن بن ابی الطیب باخرزی (مؤلف)
موضوع اثر : احوال و آثار شاعران عربی و فارسی
تاریخ خلق : ۱۷ صفر ۱۲۷۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان