نبراس‌الضیاء و تسواءالسواء فی شرح باب‌البداء و اثبات جدوی‌الدعاء صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۴۸/۰۰۰
پدید آورندگان : سید محمد باقر داماد استرآبادی (مؤلف)
موضوع اثر : عقاید شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ اصفهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان