الحدود صفویه

نظر شما:

نسخه به خط شکسته نستعلیق نوشته شده است بی نام و تاریخ سده یازدهم و دارای ۸۹برگ است جلد آن میشن عنابی لایی فرسوده کاغذ آن فستقی که در صفحاتی آثار آب دیدگی معلوم است با دو یادداشت ابتدائی ۱-قد شرقت ....فی سنه ۱۱۸۲ ۲-قد شرقت .... هذه ..... .....الراجی محمد بن احمد الساروی ۱۲۰۳ مهری هم در بالای ظهر نسخه بوده که پاک شده است. تعداد سطور در هر صفحه ۱۷است گویا افتادگی دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۸۸/۰۱۱
پدید آورندگان : حنین‌بن اسحاق الکندی (مولف)
موضوع اثر : حدود (فلسفه)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان