دستخطهای ناصرالدین شاه است قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دست خط ناصرالدی نشاه با مهر و امضای او خطاب به نایب السلطنه کامران میرزا درباره مسائل سیاسی و اداریآن روزگار و نامه های نایب السلطنه به شاه و کسانی و کسانی دیگر که در کنار بیشتر آنها به خط خود دستور داده است متن بیشتر نامه ها را چیده و از میان برده اند تنها نوشته ها و دستورهای شاه را پهلوی هم چسبانده اند فرمان ها و منشورها و دستور و صورت حساب های مورخ ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۳نیز در آن هست پاکتها و امضاها و نشانیها برخی و مهر ها را در کنار هم چسبانده اند.ای نامه ها دراخل یک کیف چرمی قفل دار بوده که لبه دار است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۰۲/۰۰۰
پدید آورندگان : ناصر الدین شاه (کاتب و مولف)
موضوع اثر : دستخط ناصرالدین شاه
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی آهار مهره ، ابری سازی،
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳۴ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان