رشف‌الالحاظ فی کشف‌الالفاظ صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ و کاتبش محمد بن الشیخ عبدالباقی الاسکبی مرید شیخ حسن افندی در تکیه مصطفی پاشا در ۱۰۰۵ جلد ابری قدیمی لبه دار کاغذ کاغذ نخودی رساله از شرف الدین حسین الفتی تبریزی که فرهنگ اصطلاحات صوفیه است که به کوشش نجیب مایل هروی به چاپ رسیده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۲۵/۰۰۲
پدید آورندگان : شرف الدین احمد الفتی تبریزی (مؤلف) محمد بن الشیخ عبدالباقی الاسکلبی (کاتب)
موضوع اثر : عشق (عرفان)/ اصطلاحها و تعبیرهای تصوف
تاریخ خلق : ۱۰۰۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نخودی ، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، ابری سازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, نسخه خطی, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان