جنگی نامه امپراطوری عثمانی

نظر شما:

خط نسخه نستعلیق عثمانی سده سیزدهم جلد تیماج ضربی زرین کاغذ فستقی جنگی نامه به زبان ترکی فارسی از فاضل اندرونی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۴۴/۰۰۲
پدید آورندگان : فاضل اندرونی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر ترکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی زرکوب،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی