خوبان‌نامه امپراطوری عثمانی

نظر شما:

خط نسخه نستعلیق عثمانی سده سیزدهم جلد تیماج ضربی زرین کاغذ فستقی رساله با عنوان خوبان نامه است به ترکی از فاضل اندرونی پسر طاهرپاشا
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۴۴/۰۰۳
پدید آورندگان : فاضل اندرونی (مؤلف)
موضوع اثر : مجموعه‌ ادبیات ترکی/ سرگذشتنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرکوب،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی