رمل صفویه

نظر شما:

خط نسخ و نستعلیق عنوان و نشان شنگرف کاغذ نسخه فستقی جلد مقوا با روکش پارچه دارای ۵۲ برگ است. منظومه لی در ۳۵۵ و سپس جدول ها می آید و به فارسی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۴۵/۰۰۲
موضوع اثر : رمل
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، مقوا با رویه پارچه،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان