قضا و قدر صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق سده دوازدهم به صورت چلیپا و راسته بیاضی جلد تیماج لائی تریاکی کاغذ ترمه مثنوی از محمد قلی سلیم تهرانی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۴۷/۰۰۳
پدید آورندگان : محمدقلی سلیم تهرانی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : قضا و قدر/ شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج لائی تریاکی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان