هفت گنج صفویه

نظر شما:

خط نسخه نستعلیق رکن الدین بن سید علی مشهدیان حسینی در ۹۷۴ دارای پیشانی مذهب با چهر تصویر آب و رنگ دارای ۷۳ و در هر صفحه۱۸سطر کاغذ ترمه ختائی جلد تیماج قهوه ای تازه قصیده ای از کاتبی در ۵۰ بیت به فارسی است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۷۶/۰۰۸
پدید آورندگان : رکن‌الدین‌بن سید علی مشهدیان حسینی (کاتب) کاتبی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات (شعر فارسی)
تاریخ خلق : ۹۷۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه ختایی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان