المرغوب و المحذور لتحفة الدّستور تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

کتابی مشتمل بر دو «مقاله» (مرغوبات و محذورات) و هر کدام در چندین «باب» و «فصل» که به صفی‌الدّین یحیی تقدیم شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۸۰/۰۰۰
پدید آورندگان : طبیب شیرازی، شرف بن بهاء (مؤلف) محمدبن علی فراهانی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۵ صفر ۸۳۶ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان