نامه عباس میرزا به ایلچی روسیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق بی تاریخ از سده ۱۳ دارای ۶۷ برگ ۱۴ سطری کاغذ ضخیم آبی جلد مخمل سبز ضربی نامه عباس میرزا به ایلچی روسیه مورخ جمادی الثانی ۱۲۴۶
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۹۲/۰۱۲
پدید آورندگان : عباس میرزا قاجار (مولف)
موضوع اثر : نامه نگاری /عباس میرزا
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ آبی ضخیم، پارجه مخمل،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی ساده،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان