شرح نحو صفویه

نظر شما:

خط نستعلیق مورخ ربیع الاول ۱۰۹۸ عنوان و نشان شنگرف دارای ۱۴۴ برگ ۱۵ سطری کاغذ نوعی ترمه جلد میشن قهوه ای تازه شرح نحو در آغاز نسخه از عصام الدین بن عربشاه اسفراینی و میر سید شریف نام برده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۶۲/۰۰۲
موضوع اثر : صرف و نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۰۹۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان