مفاتیح‌الشرایع صفویه

نظر شما:

خط نسخ سده ۱۲ با انجام افتاده و جاهایی خالی و ننوشته است دارای ۱۱۹برگ ۲۳ سطری کاغذ فستقی جلد تیماج عنابی سوخته دربارع فقه جعفری به عربی که فیض کاشانی در دوازده کتاب و دو خاتمه در ۱۰۴۲نوشته است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۷۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن شاه‌مرتضی فیض کاشانی (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان