بندی از شرح الفوائدالغیاثیة صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ و شکسته نستعلیق دارای ۱۳۳ برگ ۱۷ سطری کاغذ نوعی ترمه جلد تیماج قهوه ای مقوائی در یک طرف رساله در منطق از سید محمد بن علی گرگانی به عربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۱۵/۰۰۹
پدید آورندگان : محمدبن علی گرگانی (مؤلف)
موضوع اثر : منطق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان