دیباچه شرح شمسیه و حواشی آن (ع) صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ و شکسته نستعلیق دارای ۱۳۳ برگ ۱۷ سطری کاغذ نوعی ترمه جلد تیماج قهوه ای مقوائی در یک طرف دیباچه شرح شمسیه و حواشی آن از ملا جلال الدین دوانی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۱۵/۰۱۶
پدید آورندگان : جلا ل الدین دوانی (شارح و مولف)
موضوع اثر : منطق/ شرح و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان