اجزاء علوم (موضوعات، مبادی، مسائل) صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ و شکسته نستعلیق دارای ۱۳۳ برگ ۱۷ سطری کاغذ نوعی ترمه جلد تیماج قهوه ای مقوائی در یک طرف درباره اجزاء علوم(موضوعات،مبادی و مسائل) به عربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۱۵/۰۱۸
موضوع اثر : رده‌بندی علوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان